Eva Havrdová - psychoterapie a poradenství | Praha

Psychoterapie a poradenství

Zabývám se rogersovskou psychoterapií (přístup zaměřený na člověka, nedirektivní přístup). Diskrétnost je samozřejmostí.

Nabízím psychoterapii

Pomoc při řešení

Zážitková skupina pro rozvoj osobnosti

Jedná se o zážitkový proces, který vám umožní lépe se poznat a dozvědět se o svém působení na ostatní. Skupina není zaměřena na výkon, ale na přijetí všech členů jako jedinečných osobností.

Zážitková skupina pro rozvoj osobnosti probíhá každé úterý od 18.00 do 19.30 hodin. Do skupiny je možno vstoupit kdykoli - nejméně však na 3 měsíce, s možností pokračovat.

Cena psychoterapie

Kontakt

Mapa - jak se dostat na adresu Na Polníku 12

© 2006 Eva Havrdová | Filosof webdesign